ชื่อ: เป็นคนใหม่ ในปีหน้า (ตั้งเป้าหมาย และไปให้ถึงใน 365 วัน)

หมวด: ความรู้ทั่วไป

สำนักพิมพ์: นายอนรรฆ ศุระศรางค์

เนื้อหา

การให้ความหมายใหม่ กับเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นในอดีต แม้ย้อนเวลาไม่ได้ แต่เราสามารถมีความจริงฉบับปรับปรุงใหม่ได้ ที่ให้พลังมากกว่า ไม่ใช่บั่นทอน ข้อจำกัดที่เราคิดว่ามีอยู่ เป็นเพราะความเชื่อ และจิตใต้สำนึกที่เราไม่ทันรู้ตัว เมื่อเข้าใจภาษาเพื่อสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเรา ผ่านมโนภาพและการจินตนาการ เราจะดึงศักยภาพของตัวเองที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ออกมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
ก่อนการตั้งเป้าหมาย เราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเราต้องการพิชิตเป้าหมายนั้นๆไปทำไม การถามคำถามนี้ซ้ำๆจะค้นลึกลงไปให้เราเข้าใจความต้องการแท้จริง ที่อาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการ เพราะบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจตัวเอง
เมื่อรู้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไร และเริ่มต้นกำหนดเป้าหมาย โดยไม่ลืมว่าชีวิตมีหลายมิติ ราคาที่ต้องจ่ายไปเพื่อบรรลุเป้าหมายหนึ่ง อาจหมายถึงการละเลยมิติอื่นของชีวิตที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก่อนการออกก้าวเดินตามเป้าหมาย เราจึงต้องมั่นใจว่าเป้าหมายนั้นๆ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งหน้าที่การงาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ สุขภาพ และความสงบสุขทางใจ
ความตั้งใจ และแรงฮึกเหิมในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อาจผลักดันให้เรามีเป้าหมายที่ดีมาก แต่หากปราศจากสิ่งที่จับต้องได้ ขั้นตอนปฏิบัติ ที่เราสามารถทำได้ แม้เพียงเล็กน้อย ทีละวัน ทุกๆวัน เป้าหมายดีๆนั้น อาจเป็นเพียงข้อเขียนลงบนกระดาษที่เราอาจจะหลงลืมมันไปเพียงไม่กี่เดือนเมื่อความวุ่นวายจากงานประจำเข้ามาแทนที่
การตั้งเป้าหมาย ไม่ใช่งานที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่มันคืองานที่เราต้องทำและทบทวนทุกๆวัน ตลอดปี เพื่อให้ปีหน้านี้ เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา