ชื่อ: ปั๊มเงินด้วยอสังหาฯ ไว้ใช้ตลอดชาติ

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: ภก. รวิโรจน์ อัมพลเสถียร

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

รวมเคล็ดลับการลงทุนอสังหาฯ ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอสังหาฯ ให้เหมาะกับตัวเอง การเลือกทำเลที่ดี กู้อย่างไรให้ได้เงินมาลงทุนมากที่สุด การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนเพื่อการลงทุน วิธีครอบครองทรัพย์สินที่สร้าง Passive Income และ Rental Property Scoring เครื่องมือช่วยคัดกรองการลงทุน รวมทั้งเคล็ดลับจาก 2 แสน เป็น 100 ล้าน ที่คุณก็ทำได้!