ชื่อ: ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย จากแดนอารยธรรมไวกิ้ง สู่ต้นแบบรัฐสวัสดิการโลกร่วมสมัย สังคมเสรีประชาธิปไตย และกำเนิดบลูทูธ! History of Scandinavia: From the Viking Age to Welfare States, Social Democracy and Bluetooth!

หมวด: ประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง: ปรีดี หงษ์สต้น

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

สแกนดิเนเวีย ประกอบด้วย เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน
 
คือ กลุ่มประเทศสำคัญต่อพัฒนาการยุโรปเหนือ ทะเลบอลติก และต่อรัสเซีย 
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
 
คือ ดินแดนยุโรปใกล้ขั้วโลกเหนือ อันมีฤดูหนาวมืดมิดยาวนาน
และมีพระอาทิตย์สว่างถึงเที่ยงคืนในฤดูร้อน
 
คือ ดินแดนเก่าแก่ที่เข้าสู่ประวัติศาสตร์ผ่านชาวไวกิ้ง มีอารยธรรมสืบเนื่องนับพันปี
 
คือ ดินแดนอุตสาหกรรมเหล็ก ต่อเรือ ส่งออกปลาค็อด แฮร์ริง แซลมอล
 
คือ ดินแดนที่พบแหล่งน้ำมันดิบสร้างรายได้มั่งคั่ง
 
คือ ดินแดนในฝันที่ได้ชื่อว่ามีประชากรที่มีความสุขที่สุด ตันแบบรัฐสวัสดิการ
 
คือ ดินแดนเสรีประชาธิปไตย ประชาชนมีเสรีภาพเท่าเทียม
 
คือ ดินแดนแห่งสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีในโลกร่วมสมัย
 
.
 
หากแต่เหรียญมีสองด้านเสมอ
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นที่เพาะปลูกน้อยไม่เพียงพอบริโภค 
 
สังคมสูงวัยเป็นความท้าทายของการวางแผนเรื่องแรงงานในระยะยาว 
 
รัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมที่หาทางประนีประนอมระหว่างทุนนิยม
และสังคมนิยมอย่างยากเย็น
 
คนกลุ่มเดิมและผู้อพยพกลุ่มใหม่ต่างมีอัตลักษณ์และข้อเรียกร้องตามสิทธิมนุษยชน
 
เหตุการณ์ในโลกร่วมสมัยกำลังท้าทายชาวสแกนดิเนเวียให้นำบทเรียนจากอดีต
มาปรับใช้เพื่ออนาคตอันยั่งยืน ทั้งต่อภูมิภาคและต่อโลก