ชื่อ: ประมวลฐานความผิดกฎหมายสงฆ์ เล่ม 2

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ครบทุกพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
ฐานความผิด : ตั้งและแก้ทุกข้อกล่าวหา
ฐานกฎหมายตรง ง่าย ทันใด
คุ้มครองพุทธบริษัทผู้สุจริต ใฝ่สงบ สันติ
อมตะฐานกฎหมายตามคูปองรายงาน 3 ปี