ชื่อ: ประมวลกฏหมายอาญา ฉ.ใช้งานและประกอบการศึกษา(ฉ.ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

เนื้อหา