ชื่อ: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับจับประเด็น 2564

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปรับปรุงใหม่สุด ฉบับจับประเด็นทุกมาตรา แก้ไขล่าสุด พร้อมอุเทศ