ชื่อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แปลไทย-อังกฤษ 2564 The Civil and Commercial Code

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปรับปรุงใหม่สุด แปลไทย-อังกฤษแปลเรียงทุกมาตรา พร้อมอุเทศ