ชื่อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไทย-จีน ปรับปรุงใหม่

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

จับประเด็นทุกมาตรา
ทันสมัย 5 ปี ตามคูปอง
อัจฉริยะ เชื่อมคำ โยงทุกกฎหมาย