ชื่อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับไม่ธรรมดา 2564

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปรับปรุงใหม่สุด ฉบับไม่ธรรมดา จับประเด็นทุกมาตรา แก้ไขล่าสุด พร้อมอุเทศ