ชื่อ: ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ เป็นหนังสือเพื่อการปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกาย เริ่มจากการปฏิรูปจิตเพื่อเปลี่ยนภาพในจินตนาการที่มีอยู่ใน 'จิตใต้สำนึก' ให้เป็นภาพที่มีพลังในการบำบัดโรค จนก่อให้เกิดการปฏิรูปกาย