ชื่อ: บ้านเช่าหลังแรก

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: จักรพงษ์ เมษพันธุ์ อมรเทพ ผันสิน

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

สร้างกระแสเงินสดเข้ากระเป๋าทุกเดือน ด้วยแนวคิดการลงทุนที่เรียบง่าย ไม่ว่าคุณหรือใครก็ทำได้ ถ่ายทอดโดยทีมงานผู้แต่งหนังสือขายดี "เกมเศรษฐี" และ "52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน"