ชื่อ: บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา