ชื่อ: เทคนิคการสอนงาน

หมวด: จิตวิทยา-การลงทุน

ผู้แต่ง: Patty McManus (แพตตี้ แม็คมานัส)

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

    หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม และต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการสอนงานที่ทรงประสิทธผล หนังสือเล่มนี้คือช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกเวลาที่เหมาะสมต่อการสอนงานได้ และเข้าใจการกำหนดวาระการสอนงานอย่างตรงจุดมุ่งหมาย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการสอนงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ในเล่มยังได้รวบรวมแบบทดสอบตนเอง และตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่เอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่คนทำงานและนักบริหาร ในทุกสถานการณ์ และทุกสถานที่
สารบัญ
ส่วนที่ 1 การสอนงาน : หลักการพื้นฐาน
บทที่ 1 การสอนงานคืออะไร?
บทที่ 2 เมื่อใดจึงควรเริ่มสอนงาน
บทที่ 3 วิธีพัฒนาทักษะการสอนงาน
บทที่ 4 กระบวนการสอนงาน
บทที่ 5 การสอนงานให้เหมาะกับความต้องการ
ส่วนที่ 2 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน
บทที่ 6 เครื่องมือสำหรับการสอนงาน
บทที่ 7 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนงาน