ชื่อ: ทุนจีนรุกอาเซียน

หมวด: อาเซียน

ผู้แต่ง: ดร. อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

 หนังสือ “ทุนจีนรุกอาเซียน” ในมือของท่านเล่มนี้ จะให้คำตอบและอธิบายว่า จีนคาดหวังอะไรจากอาเซียน และกระแสทุนจีนที่กระหน่ำ ถาโถมเข้ามาลงทุนในอาเซียนและประเทศไทยของเราเป็นเพราะเหตุผลกลใด บ้าง โดยมีเนื้อหาทั้งหมด  6 ตอน รวม 29 เรื่อง