ชื่อ: ตำราแทงเข็มรมยา

หมวด: สุขภาพ-ความงาม

ผู้แต่ง: หมอไสว มาลยเวช

สำนักพิมพ์: BOOK TIME

เนื้อหา

การแทงเข็มเพื่อระงับความเจ็บปวดและรักษาโรค วิทยาการที่ทั่วโลกยอมรับ ตำราแทงเข็มรมยาแสดงวิธีหาและเลือกตำแหน่งจุดแทงเข็มและรมยาอย่างละเอียด