ชื่อ: ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ฉบับสมบูรณ์

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

ใชŒสอบบรรจุเขŒาปฏิบัติราชการ ครูผูŒช‹วย สังกัด สพฐ., สอศ., กระทรวงศึกษาธิการ, ทŒองถิ่น, อบจ., อบต., อปท., กทม. และหน‹วยงานอื่นๆ คำแนะนำและหลักเกณฑ์ที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วยภาค ก แนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย และเทคนิคพิชิตข้อสอบ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง แนวข้อสอบจากทุกหมวดวิชา พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด กระชับ เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที