ชื่อ: ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

ผู้แต่ง: ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครบทุกวิชาทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี แบบตรงประเด็น อ่านได้ทุกระดับ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อธิบายสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อเข้าปฏิบัติราชการทุกตำแหน่ง ในสังกัด ก.พ. กทม. ทุกกระทรวง ทบวง กรม