ชื่อ: ดนตรีสนุก ปลูกอีคิว

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: นันทนา อุตมเพทาย.

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

พบกับสารพันเรื่องเล่าจากชั่วโมงเรียนดนตรีที่ต้องใช้สารพัดวิธีปรับพฤติกรรมเจ้าตัวเล็ก ถ่ายทอดพฤติกรรมของเด็กๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนเปียโน โดยครูแน้นได้เล่าถึงพฤติกรรมของเด็กแต่ละแบบที่ครูแน้นเจอ พร้อมทั้งสรุปเทคนิคในการรับมือกับเด็กแต่ละแบบไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเด็กใจร้อน เด็กขี้โมโห เธอหาวิธีจัดการกับเด็กแต่ละพฤติกรรมได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่ช่วยขัดเกลาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน พร้อมกับปลูกฝังให้เด็กรักดนตรี สำหรับผู้ปกครอง คุณครู หรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กๆ ทุกคน ไม่ควรพลาด!