ชื่อ: ฎีกาใหม่ ป.วิ อาญา เรียงมาตรา รวม 8 ปี พ.ศ.2548-2555

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักกฎหมายที่กำลังศึกษาคำพิพากษาฎีกา ป.วิอาญา และผู้สนใจทั่วไปใช้อ่านเป็นประโยชน์ได้ความรู้อย่างยิ่ง ใช้ในงานเปรียบเทียบคดี และใช้สอบ