ชื่อ: ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

เทคนิคการออม การลงทุน และการเลือกใช้เงิน เพื่อความมั่งคงในชีวิต