ชื่อ: เจาะหุ้น VI กลุ่ม ICT ไทย

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: มิสเตอร์ M

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

รวมข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นแต่ละบริษัท เพื่อให้สะดวกแก่การเปรียบเทียบและตัดสินใจในการเลือกลงทุน