ชื่อ: จิตอัจฉริยะ 3D รวย 7 ชาติ ฉลาด 7 เท่า

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

"Main concept แบ่งระบบโครงสร้างใหญ่หนังสือออกเป็น 3 มิติ มิติที่ 1 แรงบันดาลใจ Dimension of Inspiration มิติที่ 2 การลงมือทำ Dimension of Action มิติที่ 3 การแก้ไขปัญหา Dimension of Solution จากนั้นจึงลงรายละเอียดภายในว่าด้วย ""ความรวยและความฉลาด"" รวยไม่ใช่เพียงสินทรัพย์ที่มี แต่ขึ้นอยู่กับการหา การบริหารให้งอกเงย และการออมรักษาไว้ พร้อมนำไปสร้างประโยชน์