ชื่อ: จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ป.แผนสำเร็จ

สำนักพิมพ์: BOOK TIME

เนื้อหา

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม