ชื่อ: จากฝันสู่ความสำเร็จ

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้นำในการก้าวสู่การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและสำหรับผู้นำที่ต้องการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ จากคำว่า "ไม่ได้จะไม่มี และไม่ดีไม่ได้" หลายๆ คนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจทั้งๆ ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ เขาเหล่านั้นอยู่ในลักษณะ "ทำได้ แต่ไม่ทำ" ในทางตรงกันข้าม ยังมีบางท่านที่ "อยากจะทำ แต่ทำไม่ได้" เพราะความไม่สมบูรณ์หรือไม่สมประกอบทั้งด้านบุคลิกภาพ เช่น แขน ขา หรือสายตา และด้านการเจรจาหรือการสื่อสาร หนังสือเล่มนี้จะช่วยแปรเปลี่ยนชีวิตใหม่ในตัวท่านให้ดีกว่าเดิม โดยดึงศักยภาพและจินตนาการที่มีอยู่ภายในมาใช้ให้ดีกว่าเดิม โดยเริ่มต้นให้เข้าใจในธรรมชาติของความฝันสู่ความจริงหรือความสำเร็จ ได้พัฒนาความคิด พลิกคุณค่าและคุณภาพชีวิตของท่าน ด้วยการแสวงหาเทคนิค ยุทธวิธี และกุศโลบาย ก้าวสู่ความฝันด้วยการฟันฝ่า เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า "ผู้นำระดับต้นนั้นใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่" เช่นเดียวกัน ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฝันให้ไกล เพื่อก้าวสู่ในงานและความสำเร็จของชีวิตได้