ชื่อ: ง่าย เร็ว รวย 4

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: ธ.ธรรมรักษ์ และอมตะ เทพรักษา

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"เคล็ดวิชาจากครูบาอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้
จะน้อมนำให้ผู้อ่านทุกท่านได้เดินไปสู่ทางธรรมที่จะฉุดชีวิตขึ้นจากความต่ำตม
ให้ได้อยู่อย่างสว่าง รุ่งเรือง ไร้ซึ่งความเศร้าหมอง
ด้วยพลังอำนาจแห่ง “ความดี” ที่อยู่เหนือ “ความชั่ว” ทั้งปวง
"