ชื่อ: เคล็ดสร้างบุญแบบง่าย แต่พบสุข รุ่งเรืองฉับพลันทันที

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ฤทธิญาโณ

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

พอพูดถึงการสร้างบุญบารมีหลายคนคิดว่าดูเหมือนจะยาก คิดว่าเป็นเรื่องของพระหรือนักบวชมากกว่า
แต่จริงๆ แล้วพระพุทธเจ้าเองก็เคยเป็นมนุษย์ปุถุชนเช่นเดียวกับคนทั้งหลาย
โดยพระองค์ก็เริ่มสร้างเริ่มบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลำดับๆ ไป จากระดับธรรมดาไปจนถึงขั้นสูงสุด
อันเป็นข้อพิสูจน์ว่าปุถุชนเช่นเราทุกคนก็สามารถสร้างได้เช่นเดียวกัน
แม้จะไปไม่ถึงระดับสูง แต่หากทำแล้วย่อมส่งผลดีให้แก่ชีวิตแน่นอน