ชื่อ: คู่มือพนักงานสอบสวน

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: กองคดี กรมตำรวจ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา