ชื่อ: คู่มือปฏิบัติการงานบังคับคดี

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: ดร.ประวีณวัชร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา