ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักยุติธรรมจังหวัด (ใช้ได้ทุกจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

สำนักพิมพ์: The Best Center

เนื้อหา