ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (ใช้ได้ทุกจังหวัด) กรมคุมประพฤติ ปี 64

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

สำนักพิมพ์: The Best Center

เนื้อหา