ชื่อ: คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: ธัชชัย จำลอง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หนังสือที่อยู่ในมือคุณผู้อ่านเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาของโปรแกรม Microsoft Office 2013 และ 365 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย 6 โปรแกรมหลักคือ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access และ OneNote เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบการอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน สามารถลงมือทำตามได้ทันที