ชื่อ: คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

หมวด: คอมพิวเตอร์

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

เนื้อหา