ชื่อ: คิดและทำแบบ “โจโฉ” ผู้นำตลอดกาล

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

ผู้แต่ง: ภัทระ ฉลาดแพทย์

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

ครั้งหนึ่งโจโฉเคยกล่าวไว้ว่า
“ธรรมชาติของสงครามจะมุ่งหมายเอาชนะการศึกฝ่ายเดียวย่อมมิได้ ในศึกนั้นย่อมต้องพ่ายแพ้และชนะบ้าง”
ผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นผู้มีจิตใจมั่งคง ยามพบความสำเร็จไม่หลงระเริง ยามล้มเหลวไม่ท้อถอย
ต้องเรียนรู้ความล้มเหลว และรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างเหมาะสม
และรู้จักนำข้อดีของความล้มเหลวนั้นมาสู่การปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงนำไปสู่ชัยชนะ