ชื่อ: คำบรรยาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปรับปรุงใหม่สุด เล่ม 1

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: พ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา