ชื่อ: คัมภีร์การบริหารโครงการ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

หมวด: วิทยาการเทคโนโลยี

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา