ชื่อ: คนไทยฉลาดการเงิน

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: จักรพงษ์ เมษพันธุ์ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ ถนอม เกตุเอม

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

จากคอร์สสัมนาที่มีผู้สนใจสมัครเรียนมากที่สุดของประเทศ สู่หนังสือการเงินส่วนบุคคลที่ดีที่สุด สำหรับคนไทยทุกคน!