ชื่อ: คนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: Takeshi Furukawa (ทาเคชิ ฟุรุคะวะ)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา