ชื่อ: คดีดวงเฉลิม เหตุใด? จึงยกฟ้อง

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม

สำนักพิมพ์: ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

เนื้อหา