ชื่อ: ของขวัญของฝาก

หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม

ผู้แต่ง: พลศรี คชาชีวะ

สำนักพิมพ์: แม่บ้านทันสมัย

เนื้อหา

สูตรขนมและอาหาร ของขวัญ-ของฝาก สร้างอาชีพจากวัตถุดิบทั่วไทย