ชื่อ: เก่งอังกฤษกับ Mind Map Idiom

หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผู้แต่ง: ทีม Life Balance

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

หนังสือที่รวบรวมสำนวนที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทั้งการอ่าน เขียน พูด ฟัง ให้ได้อย่างมั่นใจ