ชื่อ: เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ อ่าน เขียน พูด แปล

หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผู้แต่ง: ทีม Life Balance

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

มาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การทำงาน บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ ทักษะการเขียนที่ไม่ควรมองข้าม ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ พร้อมเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง