ชื่อ: เก่งจีนสุดปัง ด้วยโครงสร้างประโยคภาษาจีน

หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

สำนักพิมพ์: ChineseBang

เนื้อหา

การใช้ภาษาจีน นอกจากเรื่องคำศัพท์ที่เพียงพอแล้ว เรายังต้องเข้าใจวิธีการเรียงประโยคในภาษาจีนด้วยนะคะ ซึ่งการเรียงประโยคในภาษาจีน นอกจากจะช่วยให้เราแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้ว ยังทำให้เราสื่อสารได้อย่างมั่นใจ พร้อมยังช่วยให้เราทำข้อสอบ HSK ที่เกี่ยวข้องกับการเรียงประโยคให้ได้คะแนนดีได้อีกด้วยค่ะ