ชื่อ: เก็งกำไชย สอบปลัดอำเภอ

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ความตั้งใจแน่วแน่ในการประมวลรวมความรู้ เพื่อสนับสนุนการสอบ มุ่งหมายเพียงเพื่อให้ผู้สอบประสบความสำเร็จ "สอบได้"
ทั้งหลักวิชา แหล่งรวมเนื้อหา และคำ แนะนำ ติ เสริม จากผู้ผ่านประสบการณ์สอบ ทั้งที่ประสบความสำเร็จ
และเกือบจะประสบความสำเร็จในสนามสอบที่ผ่าน ๆ มา ผู้เรียบเรียงได้รวบรวม ประมวลองค์ความรู้ เลือกสรรคัดเฉพาะแกนหลักในการสอบ
ทั้งนี้ผู้สอบควรพิจารณาประเมินความพร้อม กำจัดจุดอ่อนส่วนตัวเสริม เพิ่มได้จากชุดวิชาดังผนวกแนบท้ายเล่ม  สารบัญ บทนำ
- ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2560-2564
- โครงสร้างกรมการปกครอง เส้นทางสิงห์
- พันธกิจ - วิสัยทัศน์ กรมการปกครอง
- แนวการสอบปลัดอำเภอ
- ใคร คือ ปลัดอำเภอ ?
- แผนภูมิทางก้าวหน้าของปลัดอำเภอ
- ถาม-ตอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปและ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์บ้านปัจจุบัน
- ถาม-ตอบ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- ถาม-ตอบ ภาค ค. การประเมินบุคคลและสัมภาษณ์