ชื่อ: การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

หมวด: จิตวิทยา-การลงทุน

ผู้แต่ง: Peter Cappelli

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา