ชื่อ: กัญชาคือยาจากธรรมชาติ รักษามะเร็งและโรคร้าย 34 ชนิด!

หมวด: สุขภาพ

ผู้แต่ง: พินิจ จันทร และคณะ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

เนื้อหา

ในยุคการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรหมแดนทำให้มวลมนุษย-ชาติได้รับองค์ความรู้
และภูมิปัญญาในอดีตกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังจากเกิดขบวนการประชาชนเรียกร้องให้แก้กฎหมายอนุญาตให้นำกัญชากลับมาใช้รักษาโรค
ได้กล่าวว่า ทั้งอังกฤษและสหรัฐฯ ได้เริ่มมีการผ่อนคลายลดความเป็นอาชญากรรมเรื่องการใช้กัญชา และอนุญาตให้มีการนำมาใช้รักษาโรคได้
เมื่อเจ็บป่วยก็สามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศไทยก็มีสภาพไม่ต่างไปจากประเทศอื่น คือไม่สามารถเข้าถึงการนำกัญชามาใช้รักษาโรคได้
และมีความพยายามเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายยาเสพติดจากหลายฝ่ายมาอย่างยาวนาน แต่ในที่สุดด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป
ประกอบกับแรงผลักดันอันเข้มแข็งของคนในวงการกัญชาไทย จึงทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเปิดคลายล็อกให้สามารถปลูกกัญชา
และนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ในปัจจุบันสำหรับรายละเอียดและองค์ความรู้ทั้งหมดดังกล่าวมีอย่างครบถ้วนในเล่ม