ชื่อ: กลยุทธ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา