ชื่อ: กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาล กองทัพ และกลุ่มชาติพันธุ์

หมวด: สังคมศาสตร์

ผู้แต่ง: ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหา