ชื่อ: กรรมตามสมอง

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

"สิ่งแรกที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสมองก็คือ ณ ขณะนี้สมองของคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวมันเองอยู่! คุณไม่ได้ใช้หัวใจ ตับ ไต ไส้ หรือพุงในการคิดหรือทำความเข้าใจ และหากตอนนี้มีคนนำสนามแม่เหล็กกำลังสูง หรือเครื่องมือที่เรียกว่า TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) มาจ่อใกล้ศีรษะเพื่อรบกวนการทำงานของสมองคุณ ตัวหนังสือทุกตัวจะเป็นเพียงลายขีดเขียนที่ไร้ความหมาย เพราะสมองจะไม่สามารถประมวลสิ่งต่างๆ จากตัวอักษรเหล่านี้ได้ หรือถ้าแม่เหล็กนั้นถูกนำมาจ่อใกล้สมองส่วนที่เรียกว่า Occipital Lobe ซึ่งทำหน้าที่ในการประมวลภาพจากจอประสาทตา คุณก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยทั้งๆ ที่ยังลืมตาอยู่!