ชื่อ: กรรมของลูกที่พ่อแม่ช่วยได้

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: ธ.ธรรมรักษ์

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

ลูกทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมเป็นผู้ลิขิต พิการ สมองไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง เรียนไม่เก่ง ทำงานไม่รุ่ง ชีวิตมีแต่ปัญหา กรรมเหล่านี้ “ศีล สมาธิ ภาวนา” คือทางสว่างแห่งปัญญาที่จะช่วยลูกได้ ซึ่งพระอรหันต์ในบ้านหรือพ่อแม่ คือตัวกลางสำคัญในการชี้ทางสว่างนี้!