ชื่อ: กฎหมายทหาร ปรับปรุงใหม่สุด รวม 15 ฉบับ 16 ชุดข้อสอบ

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ในเล่มประกอบด้วยกฎหมายทหาร 15 ฉบับ  พร้อมแนวข้อสอบ  จำนวน 16 ชุด